Badania, pomiary oraz regulacja

Jedną z ważniejszych czynności dotyczących uruchomienia instalacji HVAC jest wykonanie rozruchu instalacji i urządzeń wraz z pomiarem wszystkich parametrów medium odpowiedzialnego za utrzymanie komfortu w pomieszczeniu czy obiekcie. Rozdział powietrza w pomieszczeniu projektowany jest w oparciu o przewidywane na etapie projektu założenia pomieszczeń, takie jak: lokalizacja mebli, umieszczenie biurek czy elementów nawiewnych. W rzeczywistości często jednak założenia okazują się zupełnie inne w stosunku do rzeczywistości.
badania pomiary regulacje

Ocena działania wentylacji, klimatyzacji czy ogrzewania w pomieszczeniu powinna być poprzedzona sprawdzeniem całej instalacji HVAC, tj. wszystkich elementów odpowiadających za warunki przepływu, temperatury, wilgotności powietrza oraz prędkości w strefie przebywania ludzi.

Firma VENTIX SERWIS posiada komplet profesjonalnych narzędzi pozwalających na wykonanie pomiarów wszystkich parametrów powietrza, wody oraz innych czynników pracujących w instalacjach HVAC w raz z pomiarami termowizyjnymi kamerą.

Nasi pracownicy do dyspozycji mają m.in. następujące mierniki:
balometr swema airflow

Balometr SWEMA AIRFLOW

Balometr SWEMA AIRFLOW ze zdalnym odczytem wyników do pomiarów na dużych kratkach, na wielkogabarytowych nawiewnikach wirowych czy anemostatach. Idealne narzędzie do pomiaru w sufitach podwieszanych,

testo 400

Anemometr skrzydełkowy TESTO 400

Anemometr skrzydełkowy TESTO 400, TESTO 435, ze stożkami pomiarowymi (różne rodzaje), pozwalające sprawdzić wydajność powietrza w kratkach wentylacyjnych termoanemometr TESTO 400 , TESTO 435 ,TESTO 410-2, AIRFLOW LCA501 wykorzystywany do pomiaru temperatury, prędkości i wydajności powietrza w kanałach wentylacyjnych,

kamera termowizyjna TESTO 868

Kamera termowizyjna TESTO 868,

DANFOS PFM5001

Miernik DANFOS PFM5001

Miernik IMI TA-SCOPE, DANFOS PFM5001 do pomiaru wydajności przepływu w instalacjach wodnych lub instalacjach wypełnionych roztworami glikolu,

testo 316

Miernik nieszczelności chłodniczych

Miernik nieszczelności chłodniczych TESTO 316-3 CPS LS3000B,

test 330

Analizator TESTO 330-1LL

Analizator TESTO 330-1LL: [Analiza spalin (CO, O2, temperatura), pomiar ciągu kominowego, pomiar ciśnienia gazu na palniku, pomiar CO w otoczeniu, próba szczelności instalacji gazowej oraz detekcja nieszczelności instalacji, pomiar różnicy ciśnień]

Test Saveris

Miernik TESTO SAVERIS 2-H1

Miernik TESTO SAVERIS 2-H1 do zdalnej kontroli /zapisu temperatury i wilgotności,

Pirometry Testo 835

Pirometry TESTO 835-t2

Pirometry TESTO 835-t2 pomiar temperatury,

Sonomter

Sonometr AB-8850

Sonometr AB-8850 do pomiaru hałasu.

Oferta na pomiary i badania

Skontaktuj się z nami. Przedstawimy indywidualnie dopasowaną ofertę na pomiary, badania i regulację.
[ Pomiary, badania i regulacja]

Pomiary i badania w naszej codziennej praktyce

Badania, pomiary oraz regulacja

ogrzewanie
Ogrzewanie

wentylacja
Wentylacja

klimatyzacja
Klimatyzacja