Chłodzenie serwerowni - profesjonalne rozwiązania

Chłodzenie serwerowni – profesjonalne rozwiązania

Zapewnienie odpowiednich parametrów powietrza w serwerowni jest bardzo istotne, aby utrzymać sprzęt IT w sprawności. To z kolei decyduje o bezpieczeństwie danych gromadzonych w przedsiębiorstwie. Dlatego też chłodzenie serwerowni to proces ciągły, który wymaga zastosowania optymalnie dopasowanych rozwiązań.

Czy serwerownia wymaga chłodzenia?

W wielu firmach serwery pracują nieustannie (24/7/365), z przerwami jedynie na prace konserwacyjne i serwisowe. Jednak żeby było to możliwe, serwerownia musi zapewniać optymalne warunki pracy, w tym odpowiednią temperaturę powietrza i wilgotność. Trzeba bowiem pamiętać, że sprzęt IT oraz infrastruktura pomocnicza (zasilacze awaryjne UPS, urządzenia służące do dystrybucji zasilania, oświetlenie) wydzielają duże ilości ciepła, co powoduje zaburzenie warunków panujących w pomieszczeniu. Bez odpowiedniego systemu chłodzenia serwery mogą działać z obniżoną sprawnością i ulegać awariom, co z kolei zagraża bezpieczeństwu przechowywanych danych.

Optymalne warunki w serwerowni

Systemy teleinformatyczne wymagają określonych warunków pracy, aby mogły działać bez przestojów, z pełną sprawnością i bezawaryjnie. Stąd też chłodzenie serwerowni musi być tak zaprojektowane, aby pomieszczenie spełniało zalecane kryteria pracy dla serwerów.

Zalecane parametry powietrza w serwerowni to:

 • optymalna temperatura dla serwerowni wynosi 20-21 stopni Celsjusza;
 • zalecana wilgotność powietrza w serwerowni wynosi 45-50%;
 • temperatura na wlocie szafy serwerowej powinna mieścić się w granicach 18-27 lub 18-24 stopni Celsjusza, zaś temperatura na wylocie może być wyższa maksymalnie o 20 stopni Celsjusza.

Średnia temperatura panująca w serwerowni powinna mieścić się w zakresie 17-26 stopni Celsjusza. Dopuszczalna górna granica temperatury wynosi wprawdzie 32 stopni Celsjusza, jednak powyżej tej wartości zachodzi duże ryzyko awarii serwerów. Najlepiej zatem tak ustawić chłodzenie serwerowni, aby utrzymywać temperaturę zbliżoną do optymalnej. Wilgotność nie powinna być niższa niż 40% i wyższa niż 60%, dlatego przy korzystaniu z tradycyjnej klimatyzacji może być konieczne zastosowanie osuszacza powietrza.

Jaka klimatyzacja do serwerowni?

W przypadku niewielkich serwerowni można zastosować jedno lub kilka urządzeń typu split (klimatyzatory wyposażone w jednostkę zewnętrzną i wewnętrzną). Należy przy tym pamiętać, że z czasem firma może potrzebować więcej serwerów, co zwiększy obciążenie cieplne pomieszczenia. Warto zatem zastosować klimatyzator o nieco większej wydajności niż aktualnie wymagana, co umożliwi skuteczne funkcjonowanie instalacji także po zakupie kolejnych serwerów. Wybór urządzenia, które ma zapewniać chłodzenie serwerowni, uzależniony jest m.in. od możliwości montażowych oraz obciążenia cieplnego pomieszczenia. I tak:

 • klimatyzatory ścienne zalecane są do pomieszczeń, w których obciążenie cieplne nie przekracza 120 W/m2;
 • klimatyzatory podsufitowe lub kasetonowe stosowane są w pomieszczeniach, w których obciążenie cieplne nie przekracza 180 W/m2;
 • klimatyzator kanałowy zaleca się przy obciążeniu cieplnym do 230 W/m2;
 • klimatyzatory kanałowe wysokiego sprężu można zastosować przy obciążeniu cieplnym wynoszącym do 300-580 W/m2;
 • szafa klimatyzacji precyzyjnej może być zastosowana w serwerowniach, w których obciążenie cieplne wynosi do 750 W/m2 (lub więcej).

Szafa klimatyzacji precyzyjnej – co to jest?

Zgodnie z powyższymi zaleceniami szafy klimatyzacji precyzyjnej mogą odpowiadać za chłodzenie serwerowni, w których obciążenie cieplne wynosi 740 W/m2 lub więcej. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby zastosować takie rozwiązanie w mniejszych serwerowniach, w których obciążenie cieplne jest o wiele niższe. Szafa klimatyzacji precyzyjnej pozwala na bardzo dokładne kontrolowanie parametrów powietrza poprzez: chłodzenie (lub ogrzewanie), nawilżanie, osuszanie, filtrowanie, a także dostarczanie świeżego powietrza. Nawiew ciepłego powietrza może odbywać się od dołu lub od góry szafy, zaś powietrze może być schładzane za pomocą układu wyparnego lub układu wody lodowej.

Nowoczesne metody na chłodzenie serwerowni

Projekt instalacji chłodniczej w serwerowni powinien uwzględniać moc planowanych urządzeń (z lekką nadwyżką), a także możliwości techniczne budynku oraz wymagania inwestora związane z zapewnieniem określonego poziomu bezpieczeństwa. Bardzo ważną kwestią będą również koszty – zarówno te początkowe, związane z budową instalacji, jak i koszty wynikające z późniejszej eksploatacji urządzeń chłodniczych. Oprócz tradycyjnych systemów klimatyzacji chłodzenie serwerowni można realizować za pomocą metod alternatywnych. Jakich?

Chłodzenie wyparne (ewaporacyjne, adiabatyczne)

System chłodzenia wyparnego opiera się na naturalnym zjawisku parowania wody. W trakcie parowania woda pobiera duże ilości ciepła, w czego obniża się temperatura powietrza, natomiast wzrasta jego wilgotność. Można tutaj wyróżnić chłodzenie wyparne bezpośrednie, w którym nawilżone i wychłodzone powietrze jest dostarczane bezpośrednio do pomieszczenia. Większą efektywność zapewniają systemy pośrednie, w których suche i wilgotne powietrze są od siebie odseparowywane. Dzięki temu możliwe jest chłodzenie serwerowni bez wzrostu wilgotności bezwzględnej w pomieszczeniu.

Systemy chłodzenia bazujące na wodzie lodowej

W tego typu systemach czynnikiem chłodzącym jest zwykła woda, która ulega schłodzeniu do temperatury ok. 6 stopni Celsjusza. Układ chłodzenia działa na podobnej zasadzie jak centralne ogrzewanie, jednak w tym przypadku do pomieszczeń doprowadzana jest chłodna woda, a nie gorąca. Najważniejszym elementem całej instalacji jest agregat wody lodowej, w którym wymiana ciepła może zachodzić przy udziale powietrza lub ciepłej wody, ewentualnie wodnego roztworu glikolu. Agregaty chłodzone powietrzem to zwykle zewnętrzne urządzenia monoblokowe, z kolei agregaty chłodzone cieczą mogą być zainstalowane w pomieszczeniach.

Dodatkowe rozwiązania stosowane w chłodzeniu serwerowni

Powyższe systemy można wyposażyć w dodatkowe rozwiązania w celu zwiększenia bezpieczeństwa sprzętu przechowywanego w serwerowni. Czasami niektóre zmiany są konieczne ze względu na ograniczenia montażowe lub wymagania inwestora w kwestii obniżenia kosztów.

 • Chłodzenie serwerowni może być realizowane także za pomocą podwójnego systemu składającego się z instalacji na wodę lodową oraz systemu chłodzenia wyparnego.
 • Systemy bazujące na metodzie odparowania można wyposażyć w skraplacze powietrzne lub wodne, a także w sprężarkę inwerterową.
 • Systemy bazujące na chłodzeniu wodą mogą być wyposażone w dwa wymienniki wody lodowej oraz wentylatory zainstalowane pod podłogą.
 • Systemy chłodnicze mogą wykorzystywać bezpośredni nawiew chłodnego powietrza z zewnątrz w celu ograniczenia zużycia energii elektrycznej (free-cooling).

System chłodniczy w serwerowni – montaż i serwis

Chłodzenie serwerowni wymaga zastosowania klimatyzacji precyzyjnej, która pozwala na utrzymanie optymalnych parametrów powietrza z bardzo dużą dokładnością. Taki system musi być dostosowany do mocy cieplnej generowanej przez serwery oraz inne urządzenia, a także warunków panujących w pomieszczeniu (w tym także zysków ciepła generowanych przez ewentualne przeszklenia). Stąd też wykonanie systemu chłodniczego w serwerowni warto zlecić profesjonalistom z firmy Ventix Serwis, którzy zadbają o odpowiedni dobór urządzeń oraz optymalne ich rozmieszczenie. Możemy zapewnić również systematyczne zabiegi konserwacyjne i serwisowe, dzięki którym system chłodzenia będzie działał niezawodnie i z oczekiwaną wydajnością.

Więcej informacji na temat montażu i serwisu systemu chłodzenia w serwerowni można uzyskać:

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *