Klimatyzator a cisza nocna

Klimatyzator a cisza nocna

Poziom hałasu generowanego przez jednostki zewnętrzne w standardowych klimatyzatorach typu split wynosi w granicach 45-55 dB, choć najnowocześniejsze urządzenia pracują znacznie ciszej. Czy to dużo, czy mało? Jaki jest dopuszczalny poziom hałasu klimatyzatora zewnętrznego i jakie urządzenie zapewni domownikom niezakłócony sen w nocy?

Dlaczego warto sprawdzać głośność klimatyzatora?

Moc znamionowa, moc chłodzenia, moc grzania, współczynnik SCOP, sprawność sezonowa SEER – te wszystkie parametry są bardzo ważne, jednak przy zakupie klimatyzatora należy sprawdzić również poziom hałasu. Może się bowiem okazać, że klimatyzacja pracuje zbyt głośno, przez co utrudni domownikom zasypianie, a nawet doprowadzi do problemów z sąsiadami. Warto przy tym pamiętać, że dźwięki, które są do zaakceptowania podczas pracy czy zwykłych codziennych aktywności, w nocy mogą okazać się bardzo dokuczliwe. Cichy klimatyzator do sypialni to podstawa, ponieważ hałas obciąża układ nerwowy i tym samym przyczynia się do bezsenności, problemów z koncentracją i pamięcią, rozdrażnienia, a nawet zaburzeń psychicznych.

Charakterystyka akustyczna klimatyzatorów

Charakterystyka akustyczna klimatyzatorów powstaje na podstawie badań laboratoryjnych. Wyniki pomiarów można znaleźć w katalogu producenta, karcie produktu lub na etykiecie energetycznej, przy czym głośność urządzenia opisują dwa parametry:

  • Ciśnienie akustyczne – to odchylenie od ciśnienia statycznego spowodowane rozchodzeniem się fali akustycznej w powietrzu. Parametr ten mierzy się w paskalach [Pa], jednak przy określeniu głośności urządzeń stosuje się skalę określaną w decybelach [dB]. Nie jest to jednak obiektywna wartość, ponieważ ludzkie ucho wykazuje zmienną wrażliwość na dźwięki o różnych częstotliwościach, a ciśnienie akustyczne zależy m.in. od położenia źródła dźwięku, wielkości pomieszczenia, warunków otoczenia i odległości od urządzenia emitującego fale akustyczne.
  • Moc akustyczna – to inaczej całkowita energia akustyczna emitowana przez urządzenie. Parametr ten jest charakterystyczny dla danego urządzenia i nie zależy od warunków akustycznych panujących w otoczeniu ani odległości punktu pomiaru od źródła dźwięku. Moc akustyczna stanowi zatem miarodajną wartość, która umożliwia obiektywne porównanie głośności różnych urządzeń. Poziom mocy akustycznej podawany jest w decybelach [dB].

Klimatyzator a cisza nocna. Czy klimatyzacja hałasuje?

Poziom głośności dostępnych na rynku klimatyzatorów waha się od 25 dB do 55 dB, przy czym urządzenia przenośne są na ogół głośniejsze niż urządzenia typu split. W przypadku jednostki zewnętrznej najgłośniejszym elementem jest sprężarka, zaś w jednostce wewnętrznej najbardziej „hałasuje” wentylator. Jeżeli decybele nic nam nie mówią, warto zapoznać się z poniższą tabelą:

Poziomy decybeli dla różnych źródeł dźwięku
DecybeleŹródło dźwięku
10-20szelest liści, szept
30tykanie zegara, spokojna ulica bez ruchu
40cicho grające radio, szmer w pomieszczeniu
50-60bardzo cichy odkurzacz, normalna rozmowa
70wnętrze samochodu, głośna rozmowa, zatłoczona restauracja
80kosiarka, głośna muzyka, klakson samochodowy
90intensywny ruch uliczny
100motocykl, młot pneumatyczny

Oczywiście skala głośności jest znacznie dłuższa i dochodzi nawet do 300-350 dB (wybuch wulkanu Krakatau w 1883 roku), jednak pozostając w temacie klimatyzator a cisza nocna, skupmy się na dźwiękach emitowanych przez urządzenia klimatyzacyjne.

Według WHO próg hałasu szkodliwego dla zdrowia wynosi 80 dB, jednak nawet dźwięki w zakresie 35-70 dB mogą powodować zmęczenie układu nerwowego, bóle głowy, osłabienie koncentracji czy trudności ze snem i wypoczynkiem. Dlatego osoby, które chcą kupić cichy klimatyzator do sypialni czy salonu, powinny celować w urządzenia emitujące dźwięki poniżej 35 dB.

Dopuszczalny poziom hałasu klimatyzatora zewnętrznego i wewnętrznego

Zagadnienia klimatyzator a cisza nocna nie można rozpatrywać bez uwzględnienia norm i przepisów prawnych. W pierwszej kolejności należy zapoznać się z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Na podstawie rozporządzenia można wywnioskować, że dopuszczalny poziom hałasu klimatyzatora zewnętrznego wynosi:

  • 45 dB w dzień i 40 dB w nocy w strefie ochronnej „A” uzdrowiska i na terenie szpitali poza miastem;
  • 50 dB w dzień i 40 dB w nocy m.in. w przypadku zabudowy jednorodzinnej, domów opieki społecznej i szpitali w mieście;
  • 55 dB w dzień i 45 dB w nocy m.in. na terenie zabudowy wielorodzinnej, terenach mieszkaniowo-usługowych oraz terenach rekreacyjno-wypoczynkowych, a także w strefie śródmiejskiej miast liczących powyżej 100 tys. mieszkańców.

W przypadku zabudowy wielorodzinnej należy również zapoznać się z regulaminem spółdzielni mieszkaniowej. Montaż jednostki zewnętrznej może wymagać zgody wszystkich lokatorów budynku.

Jeśli chodzi o jednostkę wewnętrzną, tutaj warto zapoznać się z normą PN-B-02151-2:2018-01. Z dokumentu tego wynika, że urządzenia stosowane w budynkach wielorodzinnych i jednorodzinnych, a także pokojach hotelowych powinny emitować maksymalnie 30 dB w dzień i 25 dB w nocy. W pokojach zakwaterowania turystycznego (np. pensjonatach i domach wypoczynkowych) klimatyzator może emitować do 35 dB w dzień i 30 dB w nocy.

Gdzie zamontować klimatyzator? Odległość od okien sąsiada

Zgodnie z normą PN-B-02151-2:2018-01 dopuszczalny poziom dźwięku przenikającego ze źródła dźwięku do pomieszczeń mieszkalnych nie może przekraczać 40 dB w dzień i 30 dB w nocy. Jeżeli zatem sąsiad stwierdzi, że klimatyzator generuje większy hałas (co udowodni np. sonometrem lub decybelomierzem), wówczas może zgłosić skargę do Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Nie można jednak precyzyjnie stwierdzić, gdzie należy zamontować klimatyzator – odległość od okien sąsiada może w praktyce wynosić zarówno kilkanaście, jak i kilka metrów. Odczuwalność hałasu zależy bowiem od wielu czynników, m.in. ilości urządzeń, odległości od źródła dźwięku czy nawet grubości ścian.

Jak wybrać cichy klimatyzator do sypialni?

Czy można cieszyć się przyjemnym orzeźwieniem w upalne dni, a jednocześnie nie narażać na bezsenność czy problemy z sąsiadami? Jak najbardziej – wystarczy wybrać odpowiedni klimatyzator.

Klimatyzacja a cisza nocna. Wskazówki, które ułatwią wybór cichego klimatyzatora:

  • Klimatyzatory typu split pracują na ogół ciszej niż urządzenia przenośne.
  • Przy porównywaniu charakterystyki akustycznej różnych urządzeń warto sprawdzać także moc akustyczną, która jest stałym parametrem charakterystycznym dla danego urządzenia.
  • Cichy klimatyzator do sypialni powinien emitować nie więcej niż 25 dB.
  • Na rynku dostępne są również urządzenia z funkcją trybu cichego/nocnego o bardzo niskim poziomie ciśnienia akustycznego (poniżej 20 dB).

Klimatyzator a cisza nocna – o czym warto pamiętać?

Dopuszczalny poziom hałasu klimatyzatora zewnętrznego nie gwarantuje, że instalacja będzie pracować w sposób nieuciążliwy dla domowników i sąsiadów. Warto mieć świadomość, że głośna praca klimatyzatora może wynikać z zanieczyszczenia jednostek i filtrów, a także usterek sprężarki czy wentylatora. Poza tym błędy w montażu mogą sprawić, że jednostka zewnętrzna będzie wprawiana w silne drgania, które przeniosą się na ściany budynku. Dlatego warto zdać się na profesjonalną firmę, która ma duże doświadczenie w montażu i serwisowaniu klimatyzacji. Specjaliści doradzą przy wyborze odpowiednio cichego urządzenia, a następnie zamontują urządzenie w taki sposób, aby nie przeszkadzało domownikom czy sąsiadom. Firma może zapewnić również regularne przeglądy klimatyzacji, które pozwolą utrzymać instalację w czystości i należytym stanie technicznym.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami:

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *